Schriftelijke vraag P-3084/08 van David Martin (PSE) aan de Commissie. Onderzoek naar CalMac