Schriftelijke vraag E-1705/10 van Mario Borghezio (EFD) aan de Commissie. Abnormale toename van asielaanvragen vanuit een aantal Balkanlanden die zijn vrijgesteld van de visumverplichting voor inreis in de EU