Schriftelijke vraag P-004986/11 Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) aan de Commissie. Missie per kleine vloot naar Gaza