Schriftelijke vraag E-6083/08 van Marian Harkin (ALDE) aan de Commissie. Ondergrondse aanleg van elektriciteitskabels