Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1988/2006 van de Raad van 21 december 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2424/2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) ( PB L 411 van 30.12.2006 )