Schriftelijke vraag P-3024/07 van Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) aan de Raad. Toerisme in de Palestijnse gebieden