MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - 4 SEPTEMBER 2008. - Ordonnantie betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling.