Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Tadzjikistan Resolutie van het Europees Parlement van 17 september 2009 over de sluiting van een Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds