Comisia/Éditions Jacob Ordonanța președintelui Curții din 31 ianuarie 2011. # Comisia Comunităților Europene împotriva Éditions Odile Jacob SAS. # Măsuri provizorii - Acces la documentele instituțiilor - Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 - Documente referitoare la o procedură privind o operațiune de concentrare de întreprinderi - Decizie a Comisiei - Respingerea unei cereri de acces la documente - Hotărârea Tribunalului - Anularea deciziei Comisiei - Cerere de suspendare a executării hotărârii Tribunalului - Urgență. # Cauza C-404/10 P-R. TITJUR