Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 18 mei 2017$