Zaak C-558/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Queen's Bench Division) Administrative Court (Verenigd Koninkrijk) op 17 december 2007 — S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Limited, Hercules Incorporated/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs