Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6441 — Senoble/Agrial/Senagral JV) Voor de EER relevante tekst