Schriftelijke vraag E-1723/07 van José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE) aan de Commissie. Politieke inmenging in de Spaanse nationale energiecommissie