Stajalište koje Europska unija treba zauzeti u okviru Bilateralnog nadzornog odbora, na temelju Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu, u vezi s donošenjem Odluke Bilateralnog nadzornog odbora o donošenju Priloga 3. Sporazumu