Zadeva T-114/06 R: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 20. julija 2006 — Globe proti Komisiji ( Javna naročila — Razpisni postopek Skupnosti — Postopek za izdajo začasne odredbe — Fumus boni juris — Nujnost )