Lieta T-114/06 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2006. gada 20. jūlija rīkojums — Globe pret Komisiju (Publiskie iepirkumi — Kopienas konkursa procedūra — Pagaidu noregulējuma tiesvedība — Fumus boni juris — Steidzamība)