Schriftelijke vraag E-6652/08 van Neil Parish (PPE-DE), Christopher Beazley (PPE-DE) en Michael Cashman (PSE) aan de Commissie. Erkenning van huwelijken in Spanje