Geneesmiddelen — Lijst van door de EER-EVA-staten voor het eerste halfjaar van 2011 afgegeven vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen