Schriftelijke vraag E-2912/09 van Luca Romagnoli (NI) aan de Commissie. Informatie over het gebruik van subsidies voor het Informatienetwerk Europe Direct door de gemeente Casarano