Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 juli 2007, nr. VGP/PSL 2778364, houdende wijziging van de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen