Zaak C-134/04: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 19 april 2007 — Koninkrijk Spanje/Raad van de Europese Unie (Visserij — Verordening (EG) nr. 2287/2003 houdende verdeling van vangstquota over lidstaten — Toetredingsakte Spanje — Einde van overgangsperiode — Vereiste van relatieve stabiliteit — Non-discriminatiebeginsel — Nieuwe vangstmogelijkheden)