Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5241 — American Express/Fortis/Alpha Card) Voor de EER relevante tekst