Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o končnih uporabnikih ter izboljšanju politik in programov energetske učinkovitosti (mnenje na lastno pobudo)