Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Nippromovu l-politiki u l-programmi fil-qasam tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija fil-livell tal-utenti finali (opinjoni fuq inizjattiva proprja)