Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu Energoefektivitātes pasākumu un programmu uzlabošana ar tiešo lietotāju palīdzību (pašiniciatīvas atzinums)