Europos ekonomikos ir socialinių reikalų skyriaus nuomonė dėl energijos vartojimo efektyvumo politikos ir programų skatinimo galutinių vartotojų lygiu (nuomonė savo iniciatyva)