Kommissionens förordning (EG) nr 398/2007 av den 12 april 2007 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004