Nariadenie Komisie (ES) č. 398/2007 z  12. apríla 2007 , ktorým sa ustanovuje maximálna vývozná náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004