2007 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 398/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą