2007/123/CE: Decizia Comisiei din 20 februarie 2007 de acordare în conformitate cu Directiva 92/119/CEE a Consiliului a unei derogări Italiei privind transportul către un abator a porcinelor pentru sacrificare pe drumurile publice sau private în interiorul unei zone de protecție [notificată cu numărul C(2007) 499]