Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l- 20 ta' Frar 2007 li tagħti eżenzjoni lill-Italja skond id-Direttiva tal-Kunsill 92/119/KEE għat-trasport tal-ħnieżer għad-dbiċċir fit-toroq privati u pubbliċi lejn il-biċċeriji ġewwa żona ta' protezzjoni (notifikat bid-dokument numru C(2007) 499)