2007/123/EK: A Bizottság határozata ( 2007. február 20. ) a 92/119/EGK tanácsi irányelv értelmében a vágásra szánt sertéseknek egy védőkörzeten belüli vágóhídra köz- és magánutakon történő szállítása tekintetében Olaszország számára mentesség nyújtásáról (az értesítés a C(2007) 499. számú dokumentummal történt)