Conclusie van advocaat-generaal Sharpston van 7 mei 2009.