Schriftelijke vraag E-2263/08 van Philip Claeys (NI) aan de Commissie. Europese steun voor Heilige Land Trust