Zaak T-301/07: Beroep ingesteld op 5 augustus 2007 — Lumenis/BHIM (FACES)