Schriftelijke vraag P-5934/09 van Daniel Caspary (PPE) aan de Commissie. Europese scholen