Schriftelijke vraag E-5323/09 van Proinsias De Rossa (S&D) aan de Commissie. Inbeslagneming op Schiphol van belastingvrije producten gekocht buiten de EU