Conclusie van advocaat-generaal Trstenjak van 3 mei 2007.