Schriftelijke vraag E-6113/08 van Robert Kilroy-Silk (NI) aan de Commissie. Schenkingen e.d. aan commissarissen