Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 tot bepaling van de berekening den inningwijze van de bijdrage van APETRA.