Schriftelijke vraag E-0191/08 van Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) aan de Commissie. Geluidsniveaus onder water