Schriftelijke vraag E-6369/09 van Fiorello Provera (EFD) aan de Commissie. Islamitische radicalisering in Europa