Schriftelijke vraag E-2828/08 van Véronique Mathieu (PPE-DE) aan de Commissie. Initiatief voor duurzame jacht en Vogelrichtlijn