TITJUR Conclusie van advocaat-generaal Jacobs van 10 februari 1994. # Claire Lafforgue, geboren Baux en François Baux tegen Château de Calce SCI en Société Coopérative de Calce. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Cour de cassation - Frankrijk. # Omschrijving van wijn - Gebruik van aanduiding 'château'. # Zaak C-403/92. Baux