Zaak C-456/07: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 21 mei 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slowaakse Republiek) — Karol Mihal/Daňový úrad Košice V (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor procesvoering — Zesde btw-richtlijn — Belastingplichtigen — Artikel 4, lid 5, eerste alinea — Publiekrechtelijke lichamen — Gerechtsdeurwaarders — Natuurlijke personen en rechtspersonen)