Zaak C-62/07: Beschikking van de president van de Achtste kamer van het Hof van 20 februari 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Italiaanse Republiek