Schriftelijke vraag P-1480/09 van Nils Lundgren (IND/DEM) aan de Commissie. Hoe definieert de Commissie volle zee