Verklaring van Kigali inzake ontwikkelingsgerichte economische partnerschapsovereenkomsten