Schriftelijke vraag E-4580/07 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Begroting 2007