MEDIA 2007 – Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/27/07 – Podpora za mednarodno distribucijo evropskih filmov – Avtomatski sistem